Karlsborgs översiktsplan

Framsida öp antKarlsborgs översiktsplan är antagen i oktober 2014.

Utgångspunkten för översiktsplanen är kommunens vision 2020. Den pekar ut fyra prioriterade insatsområden:

  • Leva och bo
  • Kommunikationer
  • Upplevelser
  • Karlsborgs centrum.

 

Översiktsplanen är utformad för att 

  1. Redovisa hur hänsyn tas till riksintressen, förordningar och övriga planeringsförutsättningar 
  2. Redogöra för hur den övergripande planeringen samordnas 
  3. Redovisa delprojekt och nyckelprojekt som kan påbörja och driva utvecklingen av kommunen för att nå visionernas mål

 

Översiktsplanen och Karlsborgs vision 2020 finns att ta del av med hjälp av länkarna till höger.

Kontakt

Kartingenjör Plan- och byggenhetenAnita Spetz 0505-172 97Tfn tid

måndag-fredag 09.30-11.30

Kontakt

Dokument

Länkar