Kallelser och handlingar

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Här hittar du kallelser och handlingar till kommande möten.

Gör så här för att se dokumenten:

Om bara översta mappen "Kallelser och handlingar" syns klickar du först på piltecknet längst ut till höger för att få fram listan över sammanträdesorganen.

För att se kallelsen och eventuella handlingar klickar du någonstans på raden för det aktuella sammanträdesorganet.

TIll de sammanträden där vi publicerar handlingar är de namgivna med förkortning av sammanträdesorganet, datum, paragrafnummer samt ärenderubrik.

Kallelser och handlingar publiceras en begränsad tid innan, under och efter det aktuella sammanträdet. Därför kan mapparna stundtals vara tomma.