Socialförvaltningen

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Socialförvaltningens ansvarsområden är äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg och integration.

Ansvarig nämnd: socialnämnden

Flera lagar reglerar verksamheten. Bland dem finns socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Våra verksamheter:

Vård och omsorg, äldreomsorg 

Vård och omsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, LSS, LASS, socialpsykiatri

Kommunal hälso- och sjukvård

Individ- och familjeomsorg