Protokoll och bilagor

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Här hittar du protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten samt från kommunens olika nämnder och rådgivande organ.

Ny plats för protokoll och bilagor

Från och med 2019-01-01 publicerar vi protokoll och bilagor via vårt ärendehanteringssystem på en särskild webbplats. På den sidan hittar du även kallelser och handlingar samt information om ledamöter i de politiska organen.

Klicka på länken nedan för att komma dit:

Länk för att söka protokoll och bilagor från och med 2019-01-01.

Äldre protokoll och bilagor

Protokoll och bilagor till och med 2018-12-31 finns fortfarande tillgängliga på vår webbplats.

Klicka på länken nedan för att ta del av dem:

Länk till protokoll och bilagor till och med 2018-12-31.