Årsredovisning 2017

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Segelbåt på Vättern

16 april 2018

Kommun och politik, Näringsliv och arbete

Vid kommunfullmäktigemötet i mars antogs årsredovisningen för 2017 års verksamhet. Det ekonomiska resultat blev mycket positivt med ett plusresultat på 21 miljoner kronor.

Nedan kan du läsa axplock av årets händelser. Men vill du veta mer om ekonomin, statistik och om kommunens verksamheter under 2017 ska du ta del av årsredovisningen i sin helhet. 

Länk till hela årsredovisningen.

Viktiga händelser under året

Fiber

451 fiberanslutningar har driftsatts i kommunen. Ytterligare 145 stycken är färdiggrävda och väntar på driftsättning under första kvartalet 2018.

Tillagningskök

Kommunens kostorganisation har utretts och ett förslag på ny organisation har presenterats. Syftet har varit att förändra köken inom förskola och skola till att laga mat på plats istället för att få maten transporterad från centralköket. Mottagningsköken har byggts om till att bli tillagningskök.

Hälsofrämjande skola

En hälsofrämjande skolas målsättning är att bidra till välmående elever. Samarbetet med kommunens folhälsostrateg utgör en stor del av detta arbete och under året har man arbetat tillsammans med extra anpassningar, trivselskola, föräldrastödsutbildning, föräldramötesprogram, förväntandokument, psykisk hälsa med mera. 

Nya lägenheter

Inflyttning har skett i AB Karlsborgsbostäders nybyggda höghus vid kanalområdet i centrala Karlsborg. Detta är ett positivt inslag i Karlsborgs vy som både sticker upp och ut. 

Gemensam växelfunktion

Karlsborgs kommun har ingått ett samarbete med Hjo och Tibro kommun kring växelfunktionen. Den gemensamma växeln är placerad i Hjo kommun och från och med den 1 juni 2017 besvaras alla samtal till Karlsborgs kommun av kommunvägledare i Hjo. 

Nytt LSS-boende

De senaste åren har kommunen upplevt en stor ökning av antalet personer med behov av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). En av insatserna som ökat mest är behovet av boende enligt LSS. Därför har kommunen, i samarbete med Karlsborgsbostäder, startat ett nytt LSS-boende i de två nybyggda husen på Strömmen. Inflyttning i lägenheterna skedde under första halvåret 2017. 

Utveckling av Granvik

Arbeten med att renovera och förbättra hamnen i Granvik och området kring denna har fortsatt under året. En fördjupning av hamnen sker för att bättre kunna ta emot större båtar. Projektet har genomförts med hjälp av delfinansiering från Leader (EUmedel). 

Samarbete inom turism

Under året har turismsamarbetet utvecklats och ökats mellan Laxå, Askersund och Karlsborgs kommuner främst kring Tivedens nationalpark. ”Besöksvänliga Tiveden” är ett nytt utvecklingsprojekt av besöksnäringen i och omkring Tiveden. Projektet kommer att arbeta med, ”Tivedenkartan”, en ny webb, turistinformation vid entréerna, utbildning av guider med mera.