Kan du eller en anhörig ha rätt till bostadstillägg från pensionsmyndigheten?

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Tiokronor ligger på hög med ett litet rött hus placerat ovanpå

19 december 2018

100 000 pensionärer skulle kunna vara berättigade. 290 000 pensionärer i Sverige får tillägget idag.

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller lägre än 15 000 kronor efter skatt bör kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp.

Gör en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg.

Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via pensionsmyndigheten.se.

Det är Pensionsmyndiheten som hanterar bostadstillägg och som bett kommunen att sprida informationen.

Vid frågor kontaktas kundservice på Pensionsmyndigheten.