Kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt"

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Affisch för kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt"

15 februari 2019

Vård, stöd och omsorg, Utbildning och barnomsorg

Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” genomförs för tredje året i rad och pågår under februari och mars månad. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma och synliggöra våld i ungas partnerrelationer.

Vad är syftet med kampanjen?

Syftet är att väcka eftertanke och få unga att fundera över hur deras relationer ser ut och vad som egentligen är en bra relation eller inte. Eftersom ungdomar är en särskilt utsatt grupp när det gäller våld i nära relationer är det viktigt att uppmärksamma dem.

Det handlar dels om att förebygga våldsutsatthet, men också om att upptäcka de som redan är utsatta eller utsätter någon för våld i ungas partnerrelationer.

Kampanjmaterial och information finns på ungarelationer.se

Bakom kampanjen står Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se. 

Bakom kampanjen står Jämställdhets-
myndigheten,
länsstyrelserna och
ungarelationer.se.