Karlsborgs kommun inför digitala signeringslistor

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Vårdpersonal som kollar på mobil

29 januari 2019

Vård, stöd och omsorg

Från och med månadsskiftet februari/mars kommer alla signeringar som görs vid överlämning av läkemedel och/eller vid hälso- och sjukvårdsordinationer i Karlsborgs kommun att vara digitala. Telefonen blir personalens arbetsredskap. Med digital signering kommer det att bli tidsbesparingar som ger personalen möjlighet till kvalitativ tid med brukare och patienter.

Digital signering innebär att personalen signerar överlämningen med hjälp av en app, Alfa e-läkemedel, som är tillgänglig i deras arbetstelefon. Det kommer innebära att personalen kommer att använda sig av mobiltelefoner mer i arbetet än tidigare.

 

Det finns flera fördelar med digitala signeringslistor. Patientsäkerheten ökar och personalen får en tydligare överblick över patientens behov. Det blir enklare rapportering och uppföljning samt enklare hantering av avvikelser. Dessutom varnar telefonen om en signering inte skulle göras i tid.

 

Kommunen hoppas mycket på det här arbetssättet. Det blir tydligare och enklare för personalen och i och med det ökar patientsäkerheten och kvaliteten på vården

 

Med detta system kvalitetssäkras hanteringen av hälso- och sjukvårdsinsatser och det innebär tidsbesparingar som ger personalen möjlighet till kvalitativ tid med brukare och patienter.

 

Broschyr digitala signeringslistor