Inbjudan till granskning av detaljplan

Telefon
0505-17200

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Plankarta över Åsenområdet

30 januari 2019

Bygga, bo och miljö, Trafik, vägar och resande, Kommun och politik, Näringsliv och arbete

Vi bjuder in till granskning av detaljplan för Vanäs 1:9, södra Hedenområdet i Karlsborg.

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra utbyggnad av en torkhall för militär materiel på mark som i gällande plan delvis är redovisad som gata med enskilt huvudmannaskap. Gatan tas bort och ersätts med naturmark och kvartersmark. Planen innebär även att en befintlig gata från Flottiljvägen och norrut läggs ut som gatumark istället för parkmark.

Vill du lämna synpunkter?

Har du synpunkter på detaljplanen ska du framföra dem skriftligen till:

Plan- och byggenheten, 546 82 Karlsborg

eller till:

bygg@karlsborg.se

Synpunkter ska lämnas senast 2019-02-26

Ta del av handlingarna under granskningstiden

Under granskningstiden, fr.o.m. 2019-01-30 t.o.m. 2019-02-26 finns granskningshandlingarna tillgängliga här på vår webbplats. Se dokumentlista här på sidan.

Under våra öppettider finns de också att ta del av på plan- och byggenheten i Karlsborgs kommunhus samt på Karlsborgs bibliotek.