Tillämpad Positiv Psykologi (TPP) - kortfattad sammanställning av insats

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Samtal på kontor

1 februari 2019

Vård, stöd och omsorg, Näringsliv och arbete

Hösten 2017 samt Våren 2018 genomfördes en insats gällande Tillämpad Positiv Psykologi (TPP) i projektet Hållbart Arbetsliv i Skaraborg (HAS). Avdelningen för kognitiv neurovetenskap och filosofi vid Högskolan i Skövde ansvarade för insatsen och den utfördes i samarbete med Vård- och Omsorgsförvaltningar i Lidköping, Hjo, Götene och Karlsborg Kommun. Deltagare var intresseanmälda anställda inom äldreomsorgen.

Vad är TPP?

TPP är primärt en hälsofrämjande insats för att öka individens upplevelse av välbefinnande. Forskning visar att högt subjektivt välbefinnande å ena sidan är associerat med få symptom av psykisk ohälsa, och å andra sidan med bland annat bättre minnes-, problemlösnings- och kreativitetsförmågor.

Så här gick det till

Efter att ha blivit slumpmässigt indelade i tre grupper slutförde 69 personer TPP-insatsen. Alla deltagare utförde före-, efter- och uppföljningsmätning av självrapporterat subjektivt välbefinnande.

Lägre sjukfrånvaro efter insatsen

Resultaten visar att TPP påverkade deltagarnas välbefinnande positivt. Upprepade TPP-samtal (med eget övningsarbete däremellan) var övervägande mest effektivt, vilket också resulterade i en lägre sjukfrånvaro efter insatsen. Resultaten följde samma trend i alla fyra deltagande kommuner.

Effektiv metod att rekommendera

Upprepade TPP-samtal kan därför föreslås som en effektiv metod för att positivt påverka individers subjektiva välbefinnande.

Mer information

Vill du veta mer ska du ladda ned och läsa den fördjupade sammanställningen.