Nyheter

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Filtrera
 • Kommunfullmäktige sammanträder 25 mars

  | Kommun och politik

  Måndag 25 mars, kl 18.30, sammanträder Karlsborgs kommunfullmäktige i kommunhusets sessionssal på Storgatan 16. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

 • Kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt"

  | Vård, stöd och omsorg, Utbildning och barnomsorg

  Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” genomförs för tredje året i rad och pågår under februari och mars månad. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma och synliggöra våld i ungas partnerrelationer.

 • Vill du vara med och göra skillnad?

  | Vård, stöd och omsorg

  Vi söker kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem.

 • Tillämpad Positiv Psykologi (TPP) - kortfattad sammanställning av insats

  | Vård, stöd och omsorg, Näringsliv och arbete

  Hösten 2017 samt Våren 2018 genomfördes en insats gällande Tillämpad Positiv Psykologi (TPP) i projektet Hållbart Arbetsliv i Skaraborg (HAS). Avdelningen för kognitiv neurovetenskap och filosofi vid Högskolan i Skövde ansvarade för insatsen och den utfördes i samarbete med Vård- och Omsorgsförvaltningar i Lidköping, Hjo, Götene och Karlsborg Kommun. Deltagare var intresseanmälda anställda inom äldreomsorgen.

 • Karlsborgs kommun inför digitala signeringslistor

  | Vård, stöd och omsorg

  Från och med månadsskiftet februari/mars kommer alla signeringar som görs vid överlämning av läkemedel och/eller vid hälso- och sjukvårdsordinationer i Karlsborgs kommun att vara digitala. Telefonen blir personalens arbetsredskap. Med digital signering kommer det att bli tidsbesparingar som ger personalen möjlighet till kvalitativ tid med brukare och patienter.

 • Ny tobakslag

  | Vård, stöd och omsorg, Näringsliv och arbete

  Riksdagen har röstat igen en ny tobakslag. De flesta förändringar träder i kraft den 1 juli 2019. Huvuddragen i den nya lagen är tillståndsplikt, utökat rökförbud samt spårbarhet och säkerhetsmärkning.

 • Progam för anhörigcafé våren 2019

  | Vård, stöd och omsorg

  Välkomna till vårens anhörigträffar på Haganäsets äldreboende.

 • Gemensamt kommunarkiv för Hjo, Tibro och Karlsborg

  | Kommun och politik, Näringsliv och arbete

  Planering pågår för att skapa ett gemensamt arkiv för Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner.

 • Detaljplan för Gräshult 14:3, Åsen

  | Bygga, bo och miljö, Trafik, vägar och resande, Kommun och politik, Näringsliv och arbete

  Detaljplanen för Gräshult 14:3, Åsen, är färdig, beslutad och har vunnit laga kraft.

 • Kajsa Eriksson Larsson blir tillförordnad kommunchef

  | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Trafik, vägar och resande, Kommun och politik, Vård, stöd och omsorg, Näringsliv och arbete, Utbildning och barnomsorg

  Kommunens nuvarande kommunchef, Kjell-Åke Berglund meddelade i somras att han kommer att gå i pension 1 februari 2019. Rekrytering av ny kommunchef påbörjades därför under hösten, men avbröts då en samlad bedömning visade att det saknades lämpliga sökande. En ny rekrytering kommer att starta i början av 2019 med målet att en ny kommunchef finns på plats i augusti.