Attention - informationsträff

Välkomna till föreningen Attentions informationsträff

Är du förälder till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)? Välkomna till föreningen Attentions informationsträff!

Kontakt

Enhetschef LSS/Personlig assistans SocialförvaltningenMaria Kihlström 0505-17025KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg

Ansvarig för Personliga assistenter, Korttidsvistelse, Korttidstillsyn, Boende barn, Kontaktperson, Avlösarservice, Ledsagarservice samt Anhörigstöd

Dokument