blå vattenkanna

Eldningsförbud

På grund av torra marker gäller eldningsförbud i skog och mark från den 26 juli 2017 och tillsvidare.

Eldning kan tillåtas på fasta grillplatser med galler och cementringar. Vidtag största försiktighet och försäkra er om att all glöd är släckt innan ni lämnar platsen. Engångsgrillar får inte användas. SMHI meddelar visst regn framöver men räddningstjänsten meddelar att den regnmängden inte inverkar på den torra marken.