Människor i möte

Vill du bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson?

Har du tid, ork och engagemang att hjälpa ett barn eller en ungdom? Om du har en stabil livssituation, engagemang samt känslomässigt och praktiskt utrymme har du möjlighet att få uppdrag genom Karlsborgs kommun.

Arvode och omkostnadsersättningar utgår enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer. Utbildning och stöd ingår i uppdraget.

Vid intresse och för information kontakta:

Carina Spaak, familjehemssekreterare

Tel 0505-170 18, e-post: carina.spaak@karlsborg.se