vatten och and

Fördjupning av Granviks hamn

Hamnen och båtrampen i Granvik öppnas med begränsad kapacitet den 12 maj 2017. Kringarbeten vid hamnen pågår fortfarande och väntetider vid rampen kan förekomma.