vatten och and

Fördjupning av Granviks hamn

Vi kommer från och med nästa vecka påbörja arbetet med att fördjupa hamnbassängen i Granviks hamn. Detta ska göras via grävning samt muddring och förväntas pågå under hela april månad.

Arbetet innebär att hamnen kommer vara helt stängd. Rampen kommer heller inte gå att nyttja. Karlsborgs kommun, ihop med Leader Vättern, står för finansiering av projektet och entreprenören är Ahås Vassröjning & Sjögrävning.