Militärer i skogen

Försvarsmaktens övning Aurora

Den 11-29 september pågår försvarsmaktsövningen Aurora 17.

Övningen genomförs framförallt i Mälardalen, Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

Karlsborgs kommun berörs alltså inte av själva övningsmomenten men man kan märka av en ökad militär närvaro i samhället.

Om du har frågor kring övningen ska du kontakta Försvarsmakten, 0505-45 10 00.

Du hittar också information på Försvarsmaktens webbplats. Se länkar på den här sidan.