Inställt sammanträde

Barn och utbildningsnämndens sammanträde den 2 maj 2017 är inställt på grund av för få ärenden. Nästa sammanträde kommer att genomföras den 30maj 2017, kl. 18.00.