Källebackens asylboende avvecklas

Kommunen har mottagit besked från Migrationsverket att Källebackens asylboende kommer att avvecklas. Nu när det kommer färre asylsökande till Sverige har Migrationsverket en överkapacitet på 11 000 platser.

Vid en sådan avveckling måste myndigheten, följa lagen om offentlig upphandling. Lagen ställer krav på att en avveckling sker enligt en särskild ordning där senast direktupphandlade boenden avvecklas först. Källebackens asylboende direktupphandlades och öppnade februari 2016, vilket är skälet till att just det asylboendet avvecklas i Karlsborg.

Migrationsverket har informerat kommunen att de i första hand ska försöka hitta andra boendelösningar i Karlsborgs kommun till familjer där barn har börjat i skolan. Om möjligt tas även hänsyn till om man har praktik och om man kommit långt i asylprocessen. Det handlar främst om att flytta till resterande två asylboenden; Unnebo och Wettern, om plats finns. Resterande och även dem de inte finner annat boende till, kommer att flytta från Karlsborg senast 20 september.

På Migrationsverkets webbplats hittar du mer information om det pågående arbetet.