Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunstyrelsen sammanträder i kommunhusets sessionssal tisdagen den 17 oktober.

Några av dagens ärenden:

  • Svar på motioner
  • Skattesats 2018
  • Budgetramar 2018
  • Investeringsbudget 2018 och plan för 2019-2020

 

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten från kl. 13.00.