Kommunfullmäktige 2015-06-27

Kort från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige hade möte måndagen den 27 mars. Här kan du ta del av några av kvällens beslut samt inkomna motioner.

Protokollet, förslagen och motionerna i fulltext hittar du som bilaga till protokollet från mötet. Inom parentes efter texten ser du vilket bilagenummer varje förslag har. Länk till protokollet och bilagorna hittar du till höger (för dator) eller nedan (för mobila enheter).

Några av kvällens ärenden och beslut

Svar på motioner och medborgarförslag

Kommunfullmäktige besvarade motioner och medborgarförslag.

Årsredovisning år 2016

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Årsredovisning 2016

 Nya motioner

Dessa motioner har kommit in och är överlämnade till kommunstyrelsen för beredning:

 

Stefan Hallberg (SD)

  • Komplettering av Plan vid extraordinära händelser

 

Björn Rubenson (KD)

  • Försvarsgymnasium