Nytt integrationsbidrag 2016

Har du funderat kring hur du kan bidra i mottagandet av de flyktingar som kommer till vår ort? Då har vi bidraget för dig!

Det kan gälla såväl en engångsaktivitet som kontinuerliga aktiviteter under året. Ni kan vara en förening eller gruppering av individer som vill göra skillnad.

Frivilliga krafter är en ovärderlig part i integrationsarbetet genom att skapa mötesplatser med mångfald. Ekonomiska förutsättningar kan ibland begränsa de aktiviteter som anordnas och kommunen vill underlätta för organisationer, föreningar och frivilliga grupper som vill arbeta för att främja integrationen i samhället. Bidraget har fördelats från det statliga extra bidraget kommunen fått för hantering av flyktingmottagandet. Varmt välkomna att ansöka, såväl tidigare frivilliga krafter som nya!

Se Riktlinjer och Ansökningsblankett

Ytterligare information:

Thorbjörn Ingvarsson, Föreningskonsulent, tel. 0505-172 09

Johanna Marström, Kultursamordnare, tel. 0505-170 28

Caroline Falkander, Integrationssamordnare, tel. 0505-171 40