Staket

Riktlinjer för staket, plank och murar m.m.

Vet du vad du vad som gäller när du bygger staket? Behöver du trimma dina träd? Eller klippa din häck?

I byggnadsnämndens riktlinjer för staket, plank och murar m.m. hittar du information om vilka åtgärder som behöver bygglov och vilka som är bygglovsfria. Riktlinjerna omfattar även stödmurar, pergola, spaljé, vindskydd och häck eller annan växtlighet.

Riktlinjerna hittar du som pdf till höger (nedan om du besöker sidan på mobilenhet).

Kontakt

Bygglovshandläggare Plan- och byggenhetenRonny Keinvall 0505-172 98Tfn tid

Måndag-fredag 9:30-11:30

Kontakt

Dokument