safi

SAFI – Språkapp för inkludering

Kommunens förskolor och skolor kommer successivt att börja använda SAFI för att kommunicera med vårdnadshavare oavsett språk.

Detta kommer att underlätta kommunikationen mellan vårdnadshavare och personal gällande frånvaroanmälan och annan information.
SAFI är en applikation för smartphones, surfplattor och webb som förenklar kommunikation och gör det möjligt att enkelt skicka och ta emot meddelanden oavsett språk.

SAFI kan laddas ner från Appstore om man har Iphone och Goggle Play om man har en Android telefon.

Läs mer på: www.safi.se