Människor med pratbubblor

Tyck till om din kommun!

Under hösten genomför Karlsborgs kommun en medborgarundersökning i samarbete med SCB (Statistiska centralbyrån). Enkäten skickas i dagarna hem till 800 slumpmässigt utvalda Karlsborgsbor i åldrarna 18-84 år. Genom att svara på enkäten kan du som invånare göra skillnad i din kommun.

Intresset för medborgarundersökningen är stort i årets omgång. 131 kommuner deltar och totalt är det 153 800 medborgare som får möjlighet att tycka till.

För att få bästa kvalitet i undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar. I enkäten får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Du som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Svarar du via webben kan du också välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska. Vill du hellre svara på pappersenkäten översatt till arabiska går det att beställa en sådan från SCB.

Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i början av december.

 


Om medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som SCB, på uppdrag av Sveriges kommuner, genomfört sedan 2005. Tidigare genomfördes undersökningen två gånger per år, men från och med 2017 genomförs den en gång per år. Sedan starten är det totalt 266 av Sveriges 290 kommuner som vid något tillfälle valt att delta i undersökningen.

Ju fler kommuner som deltar, desto större möjligheter för kommunerna att jämföra sina resultat med andra kommuner med liknande förutsättningar. Bland de kommuner som deltar i årets undersökning finns Göteborgs stad som har närmare 550 000 invånare och Sorsele som har färre än 3 000 invånare.

Kontakt

Kommunsekreterare KommunledningsförvaltningenEva Hoving Eklund 0505-171 47Kontakt

Dokument