Del av faluröd timrad byggnad

Bygglovsfritt på landsbygden

Vänligen kontakta plan- och byggenheten.

Kontakt

Expedition Plan- och byggenheten 0505-172 00Tfn tid

måndag-fredag 09.30-11.30

Kontakt

Länkar