Del av faluröd timrad byggnad

Bygglovsfritt på landsbygden

Vänligen kontakta plan- och byggenheten.

Kontakt

Bygglovshandläggare Plan- och byggenhetenRonny Keinvall 0505-172 98Tfn tid

Måndag-fredag 9:30-11:30

Kontakt
Expedition Plan- och byggenheten 0505-172 00Tfn tid

Måndag-fredag 09.30-11.30

Kontakt

Länkar