bild på ett hus

Ekonomibyggnader

Utanför detaljplanerat område får ekonomibyggnader avsedda för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring byggas utan bygglov.

Observera att byggnaden ska ha en koppling till själva näringsverksamheten för att vara bygglovsbefriad. 

Kontakt

Expedition Plan- och byggenheten 0505-172 00Tfn tid

Måndag-fredag 09.30-11.30

Kontakt

Länkar