Friggebodar

Utedass i grön natur.I omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov sätta upp en fristående komplementbyggnad – en så kallad friggebod. Den får inte ha större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter.

En förutsättning är att du inte har några andra bygglovsbefriade byggnader på tomten. Då ska de nämligen räknas med i de 15,0 kvadratmetrarna.

Dessa friggebodar får maximalt vara 3,0 meter höga – från mark till taknock. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om du vill ställa en friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 meter ska du ha grannens tillåtelse. Det är lämpligt att ha ett skriftligt medgivande från grannarna i så fall. Nekar grannarna kan byggnadsnämnden pröva åtgärden genom att man lämnar in en ansökan om bygglov.

Observera att även friggebodar kräver strandskyddsdispens inom strandskyddsområde!

Kontakt

Expedition Plan- och byggenheten 0505-172 00Tfn tid

Måndag-fredag 09.30-11.30

Kontakt

Länkar