en man som målar ett hus

Måla om och byta material

På en- och tvåbostadshus med tillhörande uthus, garage och andra mindre byggnader inom detaljplanerat område får man både måla om och byta fasadmaterial och takmaterial om det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.


Vad betyder då detta? Jo – att byta kulör på en byggnad kan ibland vara bygglovspliktigt. Precis som att byta från ett tegeltak till betongpannor eller plåt.

Vad som utgör en väsentlig förändring är en bedömningsfråga. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Kontakt

Expedition Plan- och byggenheten 0505-172 00Tfn tid

Måndag-fredag 09.30-11.30

Kontakt

Länkar