Bygga mur

Murar, plank och skärmtak - ibland bygglovsfritt

I anslutning till en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov förse din uteplats med en mur eller ett plank med en maximal höjd på 1,8 meter. Du får också ordna skärmtak över din uteplats, altan, balkong eller entré utan bygglov.

I anslutning till en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov förse din uteplats med en mur eller ett plank med en maximal höjd på 1,8 meter. Muren eller planket får inte byggas längre ifrån huset än 3,6 meter och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Du får också ordna skärmtak över din uteplats, altan, balkong eller entré utan bygglov. Detta under förutsättning att de bygglovsbefriade taken tillsammans inte är större än sammanlagt 15,0 kvadratmeter. Ett skärmtak får inte heller sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

De grannar som berörs kan godkänna att mur/plank och skärmtak placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Det är lämpligt att ha ett skriftligt medgivande från grannarna i så fall. Nekar grannarna kan byggnadsnämnden pröva åtgärden genom att man lämnar in en ansökan om bygglov.

Kontakt

Expedition Plan- och byggenheten 0505-172 00Tfn tid

måndag-fredag 09.30-11.30

Kontakt

Länkar