Mynt

Taxa

Taxan som gäller för bygglov, planering, kartor med mera är beslutad av kommunfullmäktige och gäller från och med den 1 juni 2014.