Fågelbon på fönsterbräde, foto: Kentarro Tryman/Johnér

Fåglar

Kommunen får ofta in klagomål på kajor och andra fåglar. Det är fastighetsägarens ansvar att förhindra att fåglar samlas eller bygger bo på hustak eller i skorstenar.

Fåglarna kan upplevas som ett problem när de flyttar in i orterna. De väsnas, förorenar och uppträder ibland aggressivt.

Enligt miljöbalken är det ägaren som har ansvaret för att säkra sin fastighet från olägenheter orsakade av vilda djur, skadedjur och liknande. Det är alltså fastighetsägarens ansvar att förhindra att fåglar samlas eller bygger bo på hustak eller i skorstenar. Jaktlagen sätter dock upp vissa regler för vad man får göra för att freda sig.

Fastighetsägaren kan enligt jaktlagstiftningen själv utföra viss jakt på egen fastighet. Innan åtgärder vidtas bör man kontrollera att åtgärderna inte strider mot jaktlagstiftningen. Samråd med länsjaktvårdaren rekommenderas före eventuell åtgärd genomförs. För skjutning med eldvapen inom planlagt område krävs tillstånd av polismyndigheten.


Följande exempel på åtgärder kan utföras av fastighetsägare:

  • Fångst med fällor
  • Borttagande av fågelbon
  • Punktering av fågelägg
  • Placering av konstgjorda ägg i fågelbon
  • Uppsättning av nät som förhindrar fåglar på vissa platser
  • Uppsättning av piggar för att förhindra fåglar att sitta
  • Uppsättning av vajrar på takutsprång och hängrännor m fl platser
  • Uppsättning av roterande störande skyltar
  • Utläggning av klibbande massa på speciella platser

Kontakt

Miljösamverkan östra Skaraborg Kundtjänst 0500-49 36 30KontaktHemsidaBesöksadress

Hertig Johans torg 2, Skövde

Postadress

Miljösamverkan östra Skaraborg
541 83 Skövde

Länkar