Värmepump

Från och med den 1 januari 2013 är det kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg som utövar myndighetsutövningen inom livsmedels- och miljö- och hälsoskyddsområdet.

Värmepumpar, mindre än 100 kW som tar värme ur mark (berg eller jord), grundvatten eller ytvatten, ska anmälas till Miljösamverkan östra Skaraborg. I vissa fall krävs tillstånd för inrättande av värmepump. Detta gäller till exempel  inom vattenskyddsområdet för Karlsborgs ytvattentäkt.

Om anmälan/ansökan inte görs påförs en straffavgift, så kallad miljösanktionsavgift.

Kontakt

Miljösamverkan östra Skaraborg Kundtjänst 0500-49 36 30KontaktHemsidaBesöksadress

Hertig Johans torg 2, Skövde

Postadress

Miljösamverkan östra Skaraborg
541 83 Skövde