Bild från plankarta

Detaljplaner

Här hittar du information om pågående och färdiga detaljplaner. Under rubriken "Om detaljplaner" kan du också läsa allmän information om regler, villkor och annat som är viktigt att känna till kring detaljplaner och bygglov.
  • Om detaljplaner
    Detaljplaner anger vad marken får användas till, hur stor del av ett markområde som får bebyggas, hur höga husen får vara och hur nära gator och vägar de får ligga med mera. Det är bra att ta reda på vad detaljplanen tillåter innan du köper en tomt eller ett hus.
  • Pågående detaljplaner
    Här kan du se pågående detaljplaner. Dessa planer har ännu inte vunnit laga kraft utan är utskickade för samråd eller granskning.
  • Färdiga detaljplaner
    Här kan du se vilka detaljplaner som vunnit laga kraft och därmed är akutella. Listan som visas är detaljplaner som vunnit laga kraft från och med oktober år 2012.

Kontakt

Expedition Plan- och byggenheten 0505-172 00Tfn tid

måndag-fredag 09.30-11.30

Kontakt
Kartingenjör Plan- och byggenhetenAnita Spetz 0505-172 97Tfn tid

måndag-fredag 09.30-11.30

Kontakt