Tvättar händer under kran

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför nödvändigt att alla har tillgång till ett rent dricksvatten som kan användas utan hälsorisker. I vatten förekommer olika ämnen och bakterier som påverkar vattnets kvalitet, därför bör man regelbundet utföra provtagning av vattnet.

Kommunala vattentäkter

Vattenkvaliteten på de kommunala vattentäkterna kontrolleras regelbundet genom provtagning. Du som bor och är ansluten till någon av de kommunala vattentäkterna kan kontakta va-enheten på kommunen om du upplever problem med dricksvattnet eller för att ta del av provresultaten.

Egen brunn

För att ta reda på vattenkvaliteten bör alla som har enskilda vattentäkter ta vattenprov regelbundet. Den som har egen brunn måste själv ta vattenprov och bekosta analys. Socialstyrelsens allmänna råd för dricksvatten (SOSFS 2003:17) gäller för de som tillhandahåller mindre än 10 m3 per dygn, eller som försörjer färre än 50 personer.

Vattenanalys bör göras hos ett ackrediterat laboratorium. Uppgift om andra ackrediterade laboratorier än de som vi hänvisat till finns på SWEDACs webbplats. Klicka Sök ackrediterad verksamhet. Välj sedan under Ackrediteringsområde: mikrobiologisk analys

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2014-10-01

Kontakt

Vatten- och avloppschef Kommunledningsförvaltningen, vatten- och avloppsenhetenMikael Jonsson 0505-171 21Kontakt

Länkar