Flyttanmälan

När du flyttar måste du göra en flyttanmälan till Karlsborgs kommun för att ditt VA-abonnemang ska upphöra.

Samtidigt som VA-abonnemanget sägs upp tas det över av den nya ägaren. Därför ska blanketten för flyttanmälan fyllas i av säljaren och köparen tillsammans.

Det är alltid fastighetsägaren som är skyldig att betala avgifterna för VA. Fastighetsägaren får i sin tur själv debitera eventuella hyresgäster.

Blankett för flyttanmälan finns i kolumnen på höger sida.

Blanketten skickas till:

Karlsborgs kommun
Ekonomienheten
546 82 Karlsborg

OBS! Abonnemanget sägs inte upp automatiskt vid flyttanmälan hos Adressändring eller om du ändrar folkbokföringsadress.

Kontakt

Ekonomisekreterare EkonomienhetenInger Tuveheim 0505-170 77Kontakt
Ekonom EkonomienhetenKerstin Hultman 0505-170 91Kontakt

Dokument