Barn- och Elevhälsan

Barn- och elevhälsochef Ann-Helene Kristofferssonann-helene.kristoffersson@karlsborg.seTfn 0505-172 62 Kontakt

Specialpedagog - Förskolan, Mölltorpskolan Gunilla Lindgrengunilla.lindgren@karlsborg.seTfn 0505-173 05 Kontakt

Skolsköterska - Strandskolan, Mölltorpskolan Anna-Karin Mellringanna-karin.mellring@karlsborg.seTfn 0505-173 92 Kontakt

Skolkurator Carina Paulssoncarina.paulsson@karlsborg.seTfn 0505-170 59 Kontakt

Samtalsterapeut - Carl Johanskolan, Gymnasiet Eidi Krüger Allertheidi.kruger.allerth@karlsborg.seTfn 0505-172 63 Kontakt

Socionom - Familjecentralen Amanda Josefssonamanda.josefsson@karlsborg.seTfn 0505-173 02 Kontakt

Familjecentralen 0505-172 90Kontakt

Specialpedagog - Strandskolan Ann-Helen Kristofferssonann-helene.kristoffersson@karlsborg.seTfn 0505-172 62 Kontakt

Specialpedagog - Carl Johanskolan, Gymnasiet Annika Melinannika.melin@karlsborg.seTfn 0505-173 04 Kontakt

Skolsköterska - Carl Johanskolan, Gymnasiet Eva Biratheva.birath@karlsborg.seTfn 0505-170 54 Kontakt

Talpedagog, Förskollärare Susanna Elandersusanna.elander@karlsborg.seTfn 0505-173 06 Kontakt

Barn- och ungdomssamordnare Malin Brännströmmalin.branstrom@karlsborg.seTfn 0505-172 68 Kontakt

Förskollärare - Familjecentralen Anna Fritzsonanna.fritzson@karlsborg.seTfn 0505-173 03 Kontakt