Barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter mandatperioden 2015-2018

Bild förtroendevald Ordförande Staffan Myrsell (M)staffan.myrsell@karlsborg.seTfn 0505-20006Mobil 070-6782956 Kontakt

Bild förtroendevald 2:e vice ordförande Anita Eliasson (C)anita.eliasson@karlsborg.seTfn 0505-307 72Mobil - Kontakt

Ledamot Elisabeth Persson (S)- Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Göran Torstensson (C)

Bild förtroendevald Ledamot Jan-Yngve Johansson (SD)jan.yngve.johansson@karlsborg.seTfn -Mobil - Kontakt

Bild förtroendevald 1:a vice ordförande Johan Toftling (S)johan.toftling@karlsborg.seTfn -Mobil 0706-83 01 94 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Britt Blom (M)britt.blom@karlsborg.seTfn 0505-124 10Mobil 0705-13 56 44 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Inger Andersson Hultin (S)

Bild förtroendevald Ledamot Stig Palmqvist (L)stig.palmqvist@karlsborg.seTfn -Mobil - Kontakt