Brottsförebyggande rådet

Här hittar du en lista över brottsförebyggande rådets (BRÅ) ledamöter.

Bild förtroendevald Ordförande Peter Lindroth (S), kommunstyrelsenpeter.lindroth@karlsborg.se Tfn 0505-171 59Mobil 0705-44 71 59 Kontakt

Ledamot Sture Carlsson (L)sture.carlsson@karlsborg.seTfn 0505-449 88 Kontakt

Ledamot Pia Larsson, polismyndighetenkarlsborg.vastragotaland@polisen.seTfn 11414 Kontakt

Bild förtroendevald Vice ordförande Kjell Sjölund (C), kommunstyrelsenkjell.sjolund@karlsborg.seMobil 0705-94 49 71 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Inger Andersson Hultin (S)