Byggnadsnämnden

Ledamöter mandatperioden 2015-2018

Ordförande Anders Gunnarsson (M)anders.gunnarsson@karlsborg.seMobil 0735-58 81 06 Kontakt

Bild förtroendevald 1:e vice ordförande Jonas Davidsson (S) jonas.davidsson@karlsborg.se Kontakt

Bild förtroendevald 2:a vice ordförande Anders Lundgren (C)anders.lundgren@karlsborg.seTfn 0505-306 30 Mobil 0708-30 78 40 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Ronny Siderud (S)ronny.siderud@karlsborg.se Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Peter Kornestedt (S)kornestedt@carlsborg.net Kontakt

Ledamot Gunnar Lindberg (C)gunnar.lindberg@carlsborg.netTfn 0505-204 12 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Stig Larsson (L)stig.larsson@karlsborg.seMobil 073-3033377 Kontakt