Felanmäla och lämna synpunkter

Här hittar du kontaktuppgifter och beskrivning på hur du ska göra för att felanmäla eller lämna synpunkter och förslag till kommunen.
 • Felanmälan vatten och avlopp
  Här hittar du kontaktuppgifter för att felanmäla vattenläckor och avloppsstopp.
 • Felanmälan gata-park
  Här hittar du kontaktuppgifter för att felanmäla hål i gata, halt väglag eller snöröjning för de gator och vägar som kommunen ansvarar för.
 • Lämna synpunkter
  Vill du ge beröm eller har du synpunkter och förslag på förbättringar på någon av våra verksamheter i Karlsborgs kommun? På vår Tyck till-sida har du möjlighet att ge dina synpunkter på kommunens verksamheter.
 • Lämna medborgarförslag
  Nu kan du som invånare påverka genom att väcka ärende direkt till kommunfullmäktige. Vi kallar det för medborgarförslag.