Folkhälsorådet

Bild förtroendevald Ordförande Anna Bruzell (S)anna.bruzell@karlsborg.seTfn 0505-108 99Mobil - Kontakt

Vice ordförande Eva-Lott Gram (KD)eva-lott.gram@kristdemokraterna.seTfn 070-215 45 15 Kontakt

Ledamot Laila Neck (S)laila.neck@telia.comTfn 073-624 19 00 Kontakt

Vårdcentralschef Johan Ahlquistjohan.ahlqvist@vgregion.se Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Catarina Davidsson (C)catarina.davidsson@karlsborg.seTfn 0505-171 58Mobil 0706-25 15 10 Kontakt

Kommunchef Kjell-Åke Berglundkjell-ake.berglund@karlsborg.seTfn 0505-171 55 Kontakt

Klinikchef folktandvården Magnus Fällströmmagnus.fallstrom@vgregion.se Kontakt

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafssonann.norling.gustafsson@karlsborg.seTfn 0505-172 33 Kontakt