Kultur- och fritidsnämnden

Ledamöter mandatperioden 2015-2018

Stig Carlsson Ordförande Stig Carlsson (S)stig.carlsson@karlsborg.seTfn 076-109 18 72Mobil - Kontakt

1:a vice ordförande Christer Hoff (M)christer.hoff@karlsborg.seTfn Mobil 0709-946455 Kontakt

Bild förtroendevald 2:a vice ordförande Inger Larsson (L)inger.larsson@karlsborg.seTfn 0505-101 00Mobil - Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Anna Bruzell (S)anna.bruzell@karlsborg.seTfn 0505-108 99Mobil - Kontakt

Ledamot Anita Larsson (S)anita.larsson@karlsborg.seTfn -Mobil - Kontakt

Mats Mellblom Ledamot Mats Mellblom (C)mats.mellblom@karlsborg.seTfn 0505-400 43Mobil 0706-43 41 21 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Sylvia Sjölund (C)sylvia.sjolund@karlsborg.seTfn -Mobil - Kontakt