Socialnämnden

Ledamöter mandatperioden 2015-2018

Bild förtroendevald Ordförande Leif Andersson (S)leif.andersson@karlsborg.seMobil 0702-165 692 Kontakt

Bild förtroendevald 1:a vice ordförande Britt Blom (M)britt.blom@karlsborg.seTfn 0505-124 10Mobil 0705-13 56 44 Kontakt

Ledamot Eva Birath (C)eva.birath@karlsborg.seMobil 0708-78 39 97 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Elise-Marie Samuelsson (S)elise.marie.samuelsson@karlsborg.seTfn 0505-126 87Mobil 0702-52 00 38 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Roger Johansson (S)roger.johansson@karlsborg.seTfn 0505-124 36Mobil 0730-35 39 00 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Siv Ericsson (S)siv.ericsson@karlsborg.seTfn 0505-445 40Mobil - Kontakt

Bild förtroendevald 2:e vice ordförande Per-Olof Andersson (C)per.olof.andersson@karlsborg.seTfn 0505-311 29Mobil 0703-13 92 47 Kontakt

Ledamot Sture Carlsson (L)sture.carlsson@karlsborg.seTfn 0505-449 88 Kontakt

Ledamot Diana Goldhammer (SD)diana.goldhammer@karlsborg.se Kontakt