Valnämnden

Bild förtroendevald Ordförande Anna Bruzell (S)anna.bruzell@karlsborg.seTfn 0505-108 99Mobil - Kontakt

1:a vice ordförande Martin Artman (M)martin.artman@swipnet.seTfn 0505-100 20, 0505-102 83 Kontakt

Bild förtroendevald 2:a vice ordförande Per-Olof Andersson (C)per.olof.andersson@karlsborg.seTfn 0505-311 29Mobil 0703-13 92 47 Kontakt

Ledamot Anders Åkerstedt (L)anders.akerstedt@karlsborg.se Kontakt

Ledamot Elin Björserudelin.bjorserud@karlsborg.se Kontakt