Dödsboanmälan

När det saknas tillgångar i dödsboet

Så här går det till

En dödsboanmälan får göras om den avlidnes tillgångar bara täcker begravningskostnaden och andra utlägg med anledning av dödsfallet. Ansökan görs av dödsboet till kommunen.

Efter ansökan kan kommunen fatta beslut om dödsboanmälan och denna ersätter då en bouppteckning.

Om det finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet måste en bouppteckning förrättas. Observera att om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas.

Viktigt att tänka på vid dödsboanmälan: 

  • Inga tillgångar får röras.
  • Spärra autogiro och bankkonto (Bank kan ha kvittningsrätt vid skuld till bank)
  • Stoppa eventuella prenumerationer.
  • Säg upp ex. Radiotjänst, telia mm.
  • Meddela eventuella fodringsägare om att dödsboanmälan är gjort.

 

Socialtjänsten skall ha möjlighet att göra hembesök i den avlidnes hem om så behövs.

 

Kontakt

Avgifts- och dödsbohandläggare SocialförvaltningenMaria Junggren 0505-172 87Tfn tid

Måndag-fredag klockan 10.00-11.00.

Kontakt

Dödsboanmälan