Kundfaktura

Karlsborgs kommun erbjuder elektroniska fakturor till både privtpersoner, företag och föreningar.

För att göra det enkelt för dig som kund att ta emot och betala dina räkningar till oss erbjuder kommunen elektronisk faktura till privatpersoner, E-faktura. Du kan med fördel kominera din e-faktura med autogiro. Läs mer under sidorna om E-faktura och autogiro.

Till företag och föreningar erbjuder kommunen elektronisk faktura, Svefaktura. Kontakta ekonomienheten för mera information.

För betalningar till Karlsborgs kommun finns två olika bankgironummer.

VA (vatten och avlopp) bankgironummer 476-1821

Övriga betalningar bankgironummer 217-5628

Kontakt

EkonomienhetenKontaktBesöksadress

Storgatan 16, Karlsborg

Kommunens organisationsnummer:
212000-1629


Ekonomisekreterare EkonomienhetenInger Tuveheim 0505-170 77Kontakt