En skriver på ett papper

Stiftelser

Karlsborgs kommun förvaltar Karlsborgs sociala stiftelse och Karlsborgs skolstiftelse.

Avkastning från stiftelserna är tillgängliga för utdelning och regler för utdelning finns i respektive stiftelses stadgar. Som invånare i Karlsborgs kommun kan du söka pengar ur dessa två stiftelser.

Ansökan för den utdelning som sker våren 2017ska vara inlämnad till kommunen senast 2017-04-21.

Så här ansöker du till Karlsborgs sociala stiftelse:

Bidrag kan sökas för de ändamål som anges i stadgarna.

Ansökan ska ske skriftligt på särskild blankett. Den hittar du till höger (nedan om du använder mobil enhet).

Ansökan sänds till:

Karlsborgs kommun

Ekonomienheten

546 82 Karlsborg

Märk kuvertet: Karlsborgs sociala stiftelse

Kontakt och information Karlsborgs sociala stiftelse

Inka Danehammar, inka.danehammar@karlsborg.se

Så här ansöker du till Karlsborgs skolstiftelse:

Bidrag kan sökas för de ändamål som anges i stadgarna.

Ansökan ska vara skriftlig med en motivering till varför just du eller din klass önskar bli stipendiater. Det finns ingen särskild blankett för att ansöka till skolstiftelsen.

Ansökan sänds till följande adress:

Karlsborgs kommun

Ekonomienheten

546 82 Karlsborg

Märk kuvertet: Karlsborgs skolstiftelse

Kontakt och information Karlsborgs skolstiftelse

Caroline Swarén, caroline.swaren@karlsborg.se

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-06-20