Karlsborgsbilder 2011 och 2012

Här hittar du bilder över Karlsborg tagna av fotograf Per Löfquist.