Vykortsbild om grafiska profilen

Ny grafisk profil - tack för alla bidrag!

I arbetet med att ta fram en symbol och en grafisk profil för platsen Karlsborg har vi skickat ut ett vykort till hushållen i Karlsborgs kommun med en förfrågan om vad som är Karlsborgs själ och hjärta, vad som är Karlsborgs främsta signum. Vi har fått in över 200 svar, vilket var över våra förväntningar!

Vi vill tacka alla som har lämnat in sitt bidrag till det här arbetet och vi är djupt imponerade av det stora engagemang som finns för vårt vackra Karlsborg. Svaren som kom in gav oss många bra tankar och idéer för det fortsatta arbetet.

Några har angett platser eller känslor som de upplever vara Karlsborgs signum. Många har också skrivit längre beskrivningar om Karlsborg.

De mest förekommande orden var följande:

  • Fästningen
  • Göta Kanal
  • Natur
  • Vanäs udde
  • Vatten
  • Vättern

Ett antal personer har också använt den här möjligheten till att lämna synpunkter på saker de inte är nöjda med. Dessa synpunkter kommer inte att komma med i det fortsatta arbetet med den grafiska profilen. Däremot kommer de synpunkter som är tillräckligt tydliga och relevanta att hanteras som inkomna synpunkter enligt de rutiner vi har sedan tidigare.

Vad händer nu?

Arbetsgruppen har gått igenom alla inkomna svar. Utifrån dessa och arbetsgruppens egna tankar och idéer kommer Jennie Linder, som är grafisk formgivare, att arbeta fram ett antal förslag. Dessa förslag kommer att presenteras för politiker, näringsliv, föreningar och invånare bland annat på webben och i ett informationstält under evenemanget Bondens Marknad den 17 september. 

Målet är att kommunfullmäktige beslutar om symbolen och tillhörande grafisk profil vid novembermötet. 

I arbetsgruppen ingår:

Karin Stattin, Karlsborgs kommun (kommunikationsstrateg)
Maria Larsson, Karlsborgs kommun (registrator)
Thorbjörn Ingvarsson, Karlsborgs kommun (föreningskonsulent)
Jarl Karlsson, Karlsborgs Turism AB (turistchef)
Fredrik Tidholm, Karlsborgs Utveckling AB (näringslivschef)
Anna Stenberg, Add:design (egen företagare)
Jennie Linder, Jennie Linder Design (egen företagare)
Per Nyman, Dupp Film, (egen företagare)

Kontakt

Kommunikationsstrateg KommunledningsförvaltningenKarin Stattin 0505-171 53Kontakt