Folkhälsoarbete

Cog wheels textured background vectorFolkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete som främjar hälsa och förebygger ohälsa, skapar möjligheter för en positiv hälsoutveckling i befolkningen och som strävar efter att utjämna skillnader i hälsa.

Det är skillnad mellan hälsa och folkhälsa. Att arbeta med folkhälsa är att arbeta med utveckling och hållbarhet. Folkhälsoarbete handlar i praktiken om strategiskt arbete, tvärsektoriell samverkan, utbildning och information  samt om att bedriva hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Hälsofrämjande folkhälsoarbete sker dels genom att skapa strukturer och metoder på olika nivåer för att främja och bibehålla det friska hos människan, och dels genom att utveckla processer som berör och engagerar hela befolkningen till att vara med och påverka sin vardag på ett positivt sätt.

Sjukdomsförebyggande folkhälsoarbete är inriktat på att förhindra att folk blir sjuka och drabbas av olyckor och att fokusera på de grupper som är mest utsatta för hälsorisker.